På äventyr med en jonkälla

Från Laboratori Nazionali del Sud i Catania, Italien, transporterade vi jonkällan 2 500 kilometer till dess nya hem: forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC i Lund, Sverige. Ett uppdrag som krävde noggrann detaljplanering och ett stort fokus på säkerhet i alla led.

Läs mer

Spårvägsmuseet rullar vidare

Inom Spårvägsmuseets väggar i Söderhallarna bor ett 70-tal vagnar och fordon och tillsammans berättar de historien om Stockholms utveckling som sträcker sig från 1600-talet fram till idag. Nu är det dags för Spårvägsmuseet att rulla vidare – och vi hjälper dem på vägen.

Läs mer

20 ton tung cyklotron till St. Olavs hospital

Vi har transporterat och installerat en 20-ton tung cyklotron till St. Olavs sjukhus i Trondheim. En cyklotron är en typ av partikelaccelerator som används i medicinska sammanhang för att producera radioaktiv strålning för röntgen och forskning. Det känns alltid extra bra att kunna utföra ett uppdrag som handlar om att göra teknik tillgänglig som hjälper …

Läs mer