Corona eller COVID-19

Uppdatering med anledningen av spridningen av Corona. MTAB håller öppet som vanligt och all service upprätthålls. Alla våra lager och terminaler håller normala öppettider. Den reguljära transportverksamhet upprätthålls. Vår Europatrafik fortsätter men de långtgående restriktioner som införts på flera håll gör att ledtider kan förlängas och särskilda åtgärder behöva vidtas. Finns det behov av sändningar ber …

Läs mer

Museiservice – en naturlig del av MTAB

I början av 2020 förvärvande MTAB Museiservice AB som ett led i att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud till våra kunder. Museiservice är Nordens ledande leverantör av material för att sköta, bevara och arkivera samlingar av olika slag. Verksamheten kommer fortsätta som innan och utbudet kommer succesivt att utökas och utvecklas efter de behov …

Läs mer

Framtiden börjar hos ArkDes

Hur påverkar dagens design och teknik våra liv och vilken inverkan har de i skapandet av vår framtid? Med utställningen Framtiden börjar här ger ArkDes besökaren en bild av hur framtiden kan komma att se ut med hjälp av 80 olika projekt, allt från intelligenta apparater till satelliter.

Läs mer