Tryckmaskiner på turné

Det ambulerande evenemanget åkte ut till företag i sex olika städer för att branschen skulle få se och känna på maskiner och mjukvara i en autentisk tryck- och bokbinderimiljö.

Bland utställarna fanns företag som Map, Konica Minolta, Ricoh, Océ och Heidelberg.
MTAB fick en förfrågan från AGI under våren 2009 om att sköta alla transporter under Tryckstart, samt all in- och ur lossning av maskinerna på de olika destinationerna. Dessutom ingick i uppdraget att hämta allt material från utställarna och efter mässan leverera tillbaka.

– Vi fick maskinlistor från de deltagande utställarna och kunde utifrån dem bestämma antalet bilar och trailers som behövdes för uppdraget, berättar Linda Ericsson, projektledare på MTAB.

Under de tre veckorna som Tryckstart pågick dedikerade MTAB två bilar och trailer till transporter och det var samma personal hela tiden.

Årigheten från vår sida låg främst i att koordinera upphämtningen av alla maskiner innan mässan började samt att köra tillbaka dem, säger Linda Ericsson som under projekttiden arbetade närmast heltid med uppdraget. Vi är ju vana att hantera ömtåligt och oemballerat gods, så själva transporterna fungerade mycket bra, tycker jag, och förarna gjorde ett fantastiskt bra jobb.

MTAB hade också skaffat en heltäckande kombinationsförsäkring som täckte hela utställningen på alla sex orter och mellanlagringen.

– Det minskade både vår och utställarnas administration betydligt, säger Linda.

Transport av ömtåliga maskiner

Det var viktigt att både AGI:s projektledare och de utställande företagens representanter lärde känna våra förare och att de fick en närmare kunskap om de olika maskinerna som vi transporterade, fortsätter Linda Ericsson.

Under de tre veckorna var det utställning varje tisdag och torsdag eftermiddag. På måndagen lossade MTAB all utrustning, tisdag var det utställning, onsdagar lastning, transport och lossning och sedan utställning igen på torsdag. Under helgerna ansvarade MTAB för lagring av maskinerna.

Egentligen tål de här stora maskinerna inte alls att bli ur och ilastade på det här sättet. För att en sådan här turné alls ska fungera, krävs det en skicklig elektriker och en mycket skicklig transportör. Det senare skötte MTAB med den äran, säger Peter Ollén, publisher på AGI och initiativtagare samt projektledare för Tryckstart.

”Snyggt jobbat, alla maskiner kom hem hela och fungerande. Detta trots alla upp- ochnerpackningar.”
MICHAEL MOSSBERG, FUJIFILM

 

Läs mer om transport av maskiner