Transport och installation av terminaler

Publiq Systems har i 20 år arbetat med internetterminaler och nu på senare år även med digital skyltning. På huvudkontoret säljer man och supportar systemen till kunder främst inom bankvärlden och detaljhandeln. Lagerhantering, transport och installation av terminalerna sköts av MTAB.

– Vi vill ägna vår tid åt att sälja, supporta och hantera underhållet av våra terminaler, berättar Richard Sandén, som är driftchef och vars arbetsgrupp på Publiq Systems hanterar funktion och logistik kring alla enheter som Publiq har ute på marknaden.
För drygt två år sedan gjorde Richard en ny upphandling av transport- och installationstjänsterna.
– Våra enheter består av olika former av terminaler eller skärmar samt en dator, och de behöver ofta färdigställas innan de installeras ute hos kunderna. Det kan röra sig om att olika former av upphängningsanordningar ska monteras fast.
Därför ingick både installation och montering i anbudsförfrågan till transportföretaget.

Utbildat förare
MTABs Malmöterminal sköter all lagerhantering åt Publiq. Varje vecka rullar två – tre nya enheter ut till kunderna. Richards grupp aviserar alla ordrar via mail och de låter MTABs personal boka in tider när leverans och installation av enheterna ska ske.
– Vi har utbildat förarna i installationsförfarandet, berättar Richard, och till varje order medföljer en noggrann manual. När installationen eller bytet av en terminal är färdig ringer MTABs förare någon av våra tekniker som telefonledes tillsammans med föraren ställer in terminalen, gör en funktionstest av terminal och kortläsare och kontrollerar att terminalen har kontakt med vår driftserver.
– Då MTABs förare fungerar som vår förlängda arm och representerar Publiq ute hos våra kunder är det viktigt att de agerar på rätt sätt. Och vi har fått många positiva omdömen, vilket känns riktigt bra.
Självbetjäning har blivit vanligt inom de flesta verksamheter och Publiqs terminaler finns på bland annat banker, apotek, arbetsförmedlingar och inom detaljhandeln. Platser där det ständigt finns mycket människor i rörelse.

 

”Vi vill ägna vår tid åt att sälja, supporta och hantera underhållet av våra terminaler”