Skulpturflytt i Göteborg

Göteborgs konstmuseums skulpturhall har genomgått en omfattande förvandling när verken i den väldiga hallen hängdes om och 23 skulpturer flyttades på en vecka.

Nyinstallationen av museets skulpturhall innebar utrymning av 23 skulpturer av konstnärer som Carl Milles, Bror Hjort, Willy Örskov, Pål Svensson, Lenke Rothman, Torsten Renqvist och Gerhard Henning.

Flera av skulpturerna är utförda i känsliga material, de är av mycket stora format och tunga.
– Tack vare en god planering genomfördes själva flytten av MTAB på endast en veckas tid, så att verksamheten på museet kunde pågå i vanlig ordning, säger Malin Borin, konservator.

En av de större utmaningarna var nedmonteringen och flytten av Carl Milles Indianhuvud . Ett kubikmeter stort ansikte utformat i mexikansk onyx, skulpterad i tre block. De tre delarna hade vid tidigare flyttar fått skador längs de känsliga kanterna.

– Vi var fyra personer från MTAB som flyttade skulpturerna under en vecka, säger Mattias Amundin, konsthanterare på MTAB. Och just Indianhuvudet tog längst tid då den väger över 3,5 ton. Vi testade att skilja stenblocken åt med träkilar av olika hårdhet och knackade oss runt i 20 minuter innan det lossnade. Därefter lade vi spännband och filtar mellan blocken och kunde lyfta blocken var och en för sig.

– Med rätt utrustning, bra avlastning och vaddering kunde flytten genomföras på ett säkert sätt, i kommunikation med museets stenkonservatorer. Hela flytten utfördes med hög professionalitet och hanteringen karaktäriserades av god vana att hantera konstföremål, säger Malin Borin.

Museet har 70 000 verk och behovet av att visa annat ur samlingarna och även uppdatera hängningen med samtida verk var stor och har också mottagits väldigt positivt från besökare.