Johan Vikner, Utställningskoordinator Fotografiska

Johan Vikner