Peru t/r med inkaskatter

Det är 50 år sedan guldföremål från inka visades i Stockholm senast. ”Inka–guldskatter i bergrummet” har lånats från 15 olika museer i Peru och transporterades via Amsterdam med MTAB, till Bergrummen på Skeppsholmen.

”Stämningen var närmast andlös när lådorna med guldet öppnades”, skrev DN:s Marcus Boldeman.

Precis som Kinas terrakottaarmé fyller utställningen två av tunnlarna under Skeppsholmen, men nu utvidgas utställningsytan även med ett tredje bergrum där besökaren får en separat introduktion genom film och kartor. Det som dominerar är förstås innehållet i de 40 stora lårarna med totalt 26 kubikmeter gravfynd som har flugits in från Lima till Amsterdam och transporterats till Sverige av MTAB.

Totalt visas 284 inlånade föremål och det rör sig i huvudsak om guldföremål från tiden före Columbus ankomst till Sydamerika och Pizarros erövring av Inkariket. Förutom inkakulturen visas också mumier, textilier och keramik från tidigare i historien. Utställningen blir den första i sitt slag att visa guldföremål från så många museer i Peru.

Fakta

MTABs uppdrag har varit att transportera Inkaguldet från Peru med flyg till Holland och därefter säkerhetstransport till Stockholm. Då flera museer varit inblandade i utlåningen användes en konstbil med dubbla kurirsäten från Holland. Vid bergrummet byggdes väderskydd upp för inlastning till museet.