Nobel på internationell vandringsutställning

MTAB var leverantör av packteknik- och transporttjänster för Nobelmuseets internationella vandringsutställning ”Alfred Nobel: Networks of Innovation”.

Utställningen sammanställdes, byggdes upp och monterades ner i lådor i en temporär utställningshangar i Tumba utanför Stockholm. Den tog 6–7 veckor att färdigställas. Parallellt så arbetade MTAB med att mäta upp och färdigställa lådorna där bildskärmarna skulle förvaras.

Nobelmuseet minimerade antalet tunga utställningsföremål och man använde fyra 20-fots containrar för att frakta hela utställningen. De museala föremålen flögs mellan utställningsplatserna.

– Det var först i samband med att utställningen var färdigbyggd som vi kunde mäta upp lådorna för själva utställningsbyggnationen, det vill säga aluminiumrören, tygerna och den övriga installationen, berättar Mattias Amundin, packmästare på MTAB. Sedan hade vi en dryg vecka på oss att snickra lådorna. Det blev ca 80 lådor uppdelade på de fem olika paviljongerna. Containrarna stuvades sedan av vår expert Dennis Bergqvist.

Efter biltur till Göteborg fraktas containarna till Dubai med båt och väl framme möts de av ett team på tio personer från Nobelmuseet och MTABS samarbetspartner Transpond.
Utställningen bygger på konstnärliga tolkningar och innehåller bland annat videokonstverk, animationer och föremål från Nobelmuseets samlingar. Totalt finns fem paviljonger med teman som nätverk, S:t Petersburg, innovationer, Paris och testamentet.