Kurirkurser på MTAB

Publicerad 2008

MTAB arrangerar kurser för kurirer som reser med föremål från svenska museer. Kursen riktar sig mot museer som har inlånings- och utlåningsverksamhet till och från Sverige.

I kursen ingår: kontraktsskrivande, förpackning och typ av föremål, transportsätt, kurirens uppgift och förberedelser inför resa.

Vi ställde några frågor till Mari-Louise Franzén, 1:e antikvarie och biträdande enhetschef på Historiska museet och som ansvarar för museets låneverksamhet:

Vilka är Historiska museets kriterier för att kurirer ska följa med transporter?
– Kammarkollegiet och Kulturrådet ställer ut normer och rekommendationer för utlåningsverksamheten, som vi följer. Vi har samråd mellan antikvarier, konservatorer och vår säkerhetsansvarige kring varje utlån. Antalet kurirer bedöms utifrån föremålens kulturhistoriska värde och hur omfattande lånet är.

Vilka hos er är kurirer?
– Vi har två yrkesgrupper som är kurirer, antikvarier och konservatorer, både måleri på trä och arkeologisk konservator. Vem som åker med de utlånade föremålen varierar från varje fall till fall beroende på föremålens skick. Ofta åker antikvarien med utlånet från oss och sedan är det en konservator som är med när föremålen packas och transporteras hem.

Vad är kurirens viktigaste uppgift?
– Det är ett mycket ansvarsfullt jobb där man följer föremålen från dörr till dörr och där man har ständig kontakt med transportföretaget och dess agenter i de olika länderna. Det gäller att vara flexibel och hitta lösningar under resans gång om det dyker upp problem.

Har ni några egna utbildningar för kurirer?
Det finns inga särskilda kurser eller utbildningar, utan i början får man följa med erfarna kurirer som extrakurir. Det är som en form av traineeutbildning. Vi uppdaterar oss dessutom kontinuerligt på handläggarmöten och tar del av de policys som bland annat ICOM, International Councils of Museums, ger ut.

Vilka är dina kommentarer kring MTABs kurs?
– Det är ett bra sätt att både öka förståelsen och kunskapen oss emellan, framförallt för våra nyanställda. Dessutom är det alltid bra att personligen träffa de handläggare på MTAB som vi har tät kontakt med per telefon och diskutera igenom våra rutiner. Vi blev också uppdaterade på förändringar i bland annat reglementet för flygtransporter och kriterierna för trämaterial i lådorna som vi fraktar museiföremålen i.

Fem tips för en kurir på en internationell transport

1. Ha bekväma kläder och skor, men kom alltid ihåg att du representerar din institution så se till att du klär dig professionellt.

2. Ha koll på utlåningskraven, hur man packar/packar upp packlådan, föremålet och dess konserveringsbehov samt monteringen. Anländ inte oförberedd. Det kan undvikas genom att du stämmer möte med din registrator, packare och museitekniker innan du avreser.

3. Ta med en bok eller en tidning om du behöver vänta länge mellan uppackningen och installationen av föremålen. Kom ihåg att en kurirresa är arbete och inte semester.

4. Se till att känna till landets kultur, vad man får och inte får göra, så att du inte förolämpar dina internationella museikollegor.

5. Planera inte in några andra möten, vare sig på utlåningsplatsen eller någon annanstans, förrän du vet hur lång tid installationen tar.

Tipsen från Jacqueline Cabrera, registrator på Getty Villa Malibu, Kalifor-nien, USA och vice ordförande i Registrar’s Committee – Western Region, USA.