Hållbarhet på alla plan när Nya Karolinska Solna bygger framtidens universitetssjukhus

Få byggprojekt har varit så omskrivna i media som bygget av Nya Karolinska Solna (NKS). Multinationella byggföretaget Skanska har aldrig varit inblandade i ett större projekt och Sveriges största landsting har aldrig genomfört ett mer omfattande bygge. Det har varit många turer kring upphandlingarna som är en av de största som någonsin genomförts i världen. Ambitionerna är högt ställda när vården ska integreras med forskning och utbildning. Säkerhet, integritet och komfort sätts i första rummet och kanske är det så att framtiden ser riktigt ljus ut när hälso- och sjukvårdens framtidsplan sätts i verket.

MTAB är i högsta grad involverade i NKS-projektet och åtagandena är mer komplicerade än man kan tro. Det krävs noggrannhet och flexibilitet, förmåga att vara på rätt plats på rätt tid och kontakt med många olika institutioner. Det är mycket ömtålig hantering och handlar om enorma värden. Noggrann planering är således A och O.

”Ingenting får gå fel, men det gör det heller inte, vi detaljplanerar varje steg och har total kontroll.”  menar Rickard Sohl, affärsområdeschef MTAB.

MTAB levererar och är engagerade i allt ifrån cyklotroner till medicinskåp. Vi jobbar bland annat mot Skanska som är entreprenör men har också mycket kontakter med Stockholms Läns Landsting och fastighetsägaren Locum.

Många av uppdragen är komplexa och ett exempel på ett sådant uppdrag är arbetet med intag av cyklotroner. Det blir många byggmöten med många intressenter där vi diskuterar alltifrån bärighet i golv till vilka vägar som behöver stängas av vid leverans. Cyklotroner är en utmaning att transportera eftersom de är oerhört tunga med en vikt som kan överskrida 20 ton.

Förutom att hantera den fysiska transporten av avancerad röntgenutrustning, är vi också involverade i positionering och mekaniska installationer, ett arbete som ofta uppförs tillsammans med tekniker från vår slutkunds organisation. Det ligger mycket planering bakom denna typ av uppdrag och det är inte ovanligt att omfattande och komplicerade installationer ska utföras inom snäva tidsramar.

”Det är inspirerande att få vara del av ett projekt där samhällsnyttan är så uppenbar”
menar Rickard Sohl MTAB

MTAB har ett antal anställda med relevant utbildning och dessa personer är periodvis mer eller mindre heltidsarbetande på NKS. MTAB jobbar med majoriteten av de medicintekniska företagen. Bilarna och personalen syns ofta inne på NKS område.

”Ambitionen är såklart att även framledes få förtroendet från våra medicintekniska kunder och för alla typer av avancerade installationer och leveranser till detta enorma sjukhus” säger Rickard.

Fakta Nya Karolinska Solna:

  • Tydligt fokus på patientens säkerhet och integritet
  • Trygga enkelrum (med egen dusch och toalett), med plats för anhöriga att övernatta
  • Så få förflyttningar som möjligt av patienten genom effektiva arbetssätt
  • God samverkan och smidiga flöden mellan olika enheter
  • Tydlig koppling mellan vård, forskning och utbildning för att utveckla vården
  • Ändamålsenlig miljö som underlättar läkningsprocessen och stimulerar både patienter och personal
  • Stort fokus på energieffektivitet och hållbarhet
  • Ett sjukhus i staden, i tiden och nära invånarna

Cyklotron, transport och installation medicinteknisk utrustning

Vad är en cyklotron?

För 25 år sedan överlevde nästan ingen av de män som hade spridd testikelcancer. Idag är överlevnaden över 90 procent. I en cyklotron framställs det radioaktiva ämnet Fluor-18, som behövs om vi ska kunna använda PET-kameror. Bilderna från PET-kameran skräddarsyr behandlingen av cancerpatienter. En cyklotron är en form av partikelaccelerator. Den första cyklotronen skapades av Ernest Lawrence och M.S. Livingstone 1932, och består av en stor elektromagnet med homogent magnetfält.