Ett välsmort copy-samarbete

MTAB har utvecklat en unik affärsmodell där kombinationen av hantverksskicklighet och systemtänkande löper hand i hand. Ett bra exempel på detta är uppdragen man genomför åt tillverkaren av multifunktionsskrivare, Toshiba Tec Nordic AB.

Samarbetet mellan Toshiba TEC Nordic AB och MTAB inleddes för närmare 10 år sedan, då Toshiba outsourcade leverans och leveransplanering av sina copymaskiner. Anledningen till det beskriver Jimmy Johansson, Team Manager Service på Toshiba TEC Nordic:
– Vi hade helt enkelt problem med leveranser framförallt vid leveranstoppar, då ett större antal maskiner skulle ut till kunderna samtidigt. Här kunde MTAB rycka in och avlasta vår egen organisation.
Under åren har arbetet fördjupats och utökats i takt med att Toshibas verksamhet och försäljning ökat. Det som började med leveranser ut till kunderna i Stockholmsområdet har blivit ett nationellt uppdrag där återtagning av gamla maskiner och konfiguration av nya, är det största åtagandet. Idag sköter MTAB all logistik till slutkund åt Toshiba TEC Nordic i Sverige.

Leveransplanering

– MTAB har access till våra administrativa system och kundregister och fungerar som en del av vår operativa verksamhet, berättar Jimmy Johansson. De har egna Toshibamejladresser och svarar Toshiba i telefonen när kunderna ringer dem. De fungerar som vår förlängda arm.
Eva Westman, som arbetar på Kundservice på MTAB och varit med sedan starten, fyller i:
– Vi arbetar som leveransplanerare åt Toshiba, vilket innebär att vi jobbar online i Toshibas egna system. Vi lägger in order på nya maskiner som vi sedan kör ut till kunderna. Från systemet bokar vi också in Toshibas nätverksinstallatörer och kundutbildningar samt att vi kan följa en maskins historik, om man byter delar osv.
Hon fortsätter:
– Vi planerar in konfiguration av maskinerna som vi sedan gör på MTABs lager innan distribution. Vi skickar också driftsättningsdokument, som kunden får sända tillbaka och som vi sen lägger upp till Toshibas tekniker som de har tillgängligt vid slutinstallationen.

Samarbetet har utvecklats till en välsmord apparat som fungerar helt smärtfritt, menar Jimmy Johansson. Han ser flexibiliteten hos MTABs organisation som en av de stora fördelarna jämfört med övriga logistikföretag.

– Vi kan göra stora utrullningar av maskiner över hela Sverige med mycket kort varsel, även när alla maskiner ska transporteras oemballerade och installeras på plats. Det är ju relativt stora och otympliga maskiner som kräver ett försiktigt handlag vid transporter och installationer.
– Dessutom har MTAB en inställning att ”ingenting är omöjligt”, vilket genomsyrar deras organisation från administration till chaufförerna som transporterar och installerar våra maskiner hos slutkund.

 

Toshiba Tec Nordic AB

Toshiba TEC Nordic är ett helägt dotterbolag till Toshiba Tec och erbjuder multifunktionsskrivare, etikettskrivare, lösningar för dokumenthantering samt support och service för den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Solna.