Begagnad medicinteknisk utrustning

Det danska företaget Agito Medical har specialiserat sig på att köpa och sälja begagnad värdefull medicinteknisk utrustning. Säljare är bland annat sjukhus i Norden och köparna finns framförallt i Asien, Amerika och Östeuropa.

Anders Børsen Nielsen på Agito är ansvarig för den svenska marknaden:

– Vi köper alla olika sorters begagnad medicinteknisk utrustning från flera svenska sjukhus, utrustning som annars skulle ha deponerats. Nu kan de svenska sjukhusen få ersättning för sina gamla maskiner och vi kan erbjuda relativt modern utrustning till sjukhus och kliniker i mindre utvecklade länder.

Bättre anlita speciallister
Transporterna med begagnad utrustning från Norden har skett med hjälp av MTAB. Anders Børsen Nielsen menar att traditionella transportfirmor inte klarar av att hantera begagnad medicinteknisk utrustning.

De klarar inte de ömtåliga maskinerna i sin vanliga verksamhet utan är tvungen att anlita specialföretag, vilket gör att priset går upp. Då är det bättre att anlita specialföretagen direkt.
Tekniskt komplicerad utrustning
Dessutom ställer vi krav på flexibilitet och erfarenhet av att hantera komplicerad teknisk utrustning. De måste vara på rätt plats på sjukhuset i rätt tid och kunna lösa problemen när de dyker upp. De måste veta att en dialysapparat inte får förvaras kallt, då förstörs den.

Agitos verksamhet är känd inom svensk sjukvård och man har gjort affärer med merparten av sjukhusen. Och Anders märker ett ökat intresse och kännedom när han ringer runt och erbjuder sig att köpa utrustning. Genom ett brett nätverk av mellanhandlare distribueras sedan de olika apparaterna, bland annat CT, MRI och röntgenapparater till slutkunderna.

Borås sjukhus

Kalle Wiman och Sabahudin Sulemanovic, specialutbildade förare från MTAB i Göteborg demonterar och transporterar bort en begagnad mammografiutrustning från Borås sjukhus. Eftersom utrustningen kommer att användas igen är det extra viktigt att demonteringen sker försiktigt och i rätt steg, samt att alla kablage märks upp noggrant.

När utrustningen är på plats i bilen transporteras den till Ålborg i Danmark. Där har Agito Medical både sitt huvudkontor samt lager och verkstad, och där gås mammografiutrustningen igenom, renoveras och transporteras till en ny kund.

– Vi har arbetat med Agito Medical i flera år, berättar Sven Wallin, säljchef på MTAB i Göteborg. Det rör sig främst om demontering och transport av medicinteknisk utrusning i Sverige. Men vi har också haft uppdrag för dem i Finland och Norge och vår packteknikavdelning har byggt transportförpackningar för längre sjöfrakter.