Berättelsen om MTAB

1968 fick Erik Jonsson den idé som idag ligger till grund för Nordens ledande leverantör med specialtransporter. Erik hade åtskilliga år bakom sig i Stockholms flyttbransch och när han avslutade sin anställning var det för att starta en transportförmedling. Han hade nämligen upptäckt ett glapp i hanteringen av de uppdrag som stack ut och var lite udda.

En av MTABs första bilar, en gammal hästtransport som byggdes om för ändamålet
En av MTABs första bilar, en gammal hästtransport som byggdes om för ändamålet

Produkter som inte kunde packas som vanligt, eller som behövde bäras in och placeras hos kund. Transporter med mervärdetjänster helt enkelt. Genom att knyta samman kund med lämplig transportör som även kunde utföra de extrauppgifter transporten kom med blev MTAB en värdefull leverantör av speciallösningar. De första kunderna blev IBM och Moderna museet. Teknik och konst, de två marknader som varit tätt förknippade med MTAB alltsedan dess.
Även om Erik Jonsson var en skicklig logistiker var han inte fullt lika framgångsrik som affärsman och efter 12 år behövdes nytt blod i ledningen för att få bolaget att lyfta. Det blev Eriks son, Stefan Fors som 1981 tillträdde positionen som VD och redan efter ett år hade han dubblat företagets omsättning. Året därpå tog Stefan in sin bror Peter som partner och de två kom att arbeta sida vid sida i 10 år.

Åttiotalet i Sverige var en tid för teknisk utveckling och samhället datoriserades i hög takt. Stefan tog beslutet att ändra företagets inriktning och ta steget från förmedlare till producent. Lastbilar införskaffades, personal anställdes och kontrakt på lagerlokaler tecknades. Samtidigt reste Stefan runt bland kollegorna i Europa för att lära mer och låta sig inspireras av en marknad som var tusenfalt gånger större än den nordiska. Erfarenheter som kom att bli avgörande för MTABs utveckling och framtid.

Rank Xerox hade i 80-talets början tagit fram en ordbehandlare som snabbt blev populär på företagen. En maskin om 150 kg med tangentbord, monitor, printer och dator i stål som dessutom kom med en veckas utbildning av en operatör i vit rock. Rank Xerox vände sig till MTAB för att lösa transporterna. För att klara den stora orderströmmen utvecklade Stefan ett system för distributionen som effektiviserade hela kedjan av lagerhållning, sortering på artikelnummer, utkörning, inbärning, uppackning och färdigställande som alltsedan dess varit företagets signum.

Under 90-talet skedde en organisk tillväxt inom företaget och kontor öppnades i första Göteborg och senare Malmö. Den systematiserade transporten utvecklades i takt med marknadens behov. Den egna personalen utbildades på system och produkter inom medicinteknik och driftssystem samtidigt som den museala marknaden ökade med längre och mer omfattande turnéer som krävde innovativa emballeringar och ständigt strängare säkerhetskrav.

När 2000-talet så kom flyttade MTAB ut i Norden på allvar med kontor i först Danmark och senare även Finland och Norge. 2011 var det dags för Stefan Fors att med orden ”jag har inga planer på att dö med stövlarna på” lämna posten som VD. Tre decennier som innovativ företagsledare med en unik förmåga att lösa ständigt skiftande utmaningar från kunderna var nog, och Stefan lämnade med varm hand vidare företaget till sönerna. Idag heter VD Simon Fors och det är hans uppgift att föra MTAB in i framtiden. Mot nya utmaningar, och nya innovativa lösningar.