Moderna Museet – En Större Värld

Moderna Museet - En Större Värld

Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet och Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet vid den japanska konstnären Saburo Murakamis verk Muttsu no ana (Sex hål). Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet