Auktion för en större värld

Moderna Museet - En Större Värld
Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet och Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet vid den japanska konstnären Saburo Murakamis verk Muttsu no ana (Sex hål). Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Moderna Museets satsning “En större värld” vill bygga broar mellan kulturer, med konsten som medium. I syfte att möjliggöra förvärv av verk från avlägsna delar av världen organiserade privata initiativtagare, tillsammans med föreningen Moderna Museets Vänner, en stödaktion i Stockholm. Sammanlagt presenterades 14 verk på auktionen, samtliga blev sålda.

Katarina Swanström, Moderna MuseetVi är oerhört glada över det fantastiska stöd vi fått till projektet ”En större värld”, såväl från ledande internationella konstnärer och donatorer som från våra vänföreningar, Moderna museets Vänner och American Friends, men också från privata aktörer. Det blev en mycket lyckad auktion och ett rejält tillskott till detta viktiga initiativ – att öppna upp mot en större värld,

säger Katarina Swanström, Head of Development Moderna Museet

Med satsningen “En större värld” vill Moderna Museet göra verksamheten och samlingarna mer relevant ur ett globalt perspektiv. I arbetet med att utveckla den statliga samlingen har museet äskat 10 miljoner kronor från regeringen för förvärv av konst från olika delar av världen.

”Då vi tycker att projektet är viktigt, beslutade vi att hjälpa till med transporterna av verken från platser i Europa och USA”, säger Simon Fors, VD MTAB