Konsttransport ArkDes Framtiden börjar här

Konsttransport ArkDes Framtiden börjar här

Radical Love. Ett genetiskt porträtt av Chelsea Manning, skapat av Heather Dewey-Hagborg. Foto: Johan Dehlin

Radical Love. Ett genetiskt porträtt av Chelsea Manning, skapat av Heather Dewey-Hagborg. Foto: Johan Dehlin