Allmänna villkor transporter

Om inte andra förutsättningar är kända och det framgår av offert eller annan prisuppgörelse, gäller:

  • Som standard ingår i offererade priser leverans med intag och avemballering till slutkund inom MTAB:s linjenät. MTABs linjenät och dess ledtider finns beskrivet här. Orter utanför linjenätet levereras i samlastning och enligt överenskommelse. Särskilda avgifter kan tillkomma för avlägsna lokationer.
  • Alla priser baserade på normala leveransförhållanden. Vid trappbärning utöver inkluderat, kranlyft, truckarbeten m.m. kan speciella avgifter tillkomma.
  • Arbetstid som inte infaller helgfria vardagar 08:00-16:00, samt all eventuell väntetid utom vår påverkan debiteras tillkommande.
  • Öar utan fast broförbindelse är exkluderade i fasta priser, och MTAB lämnar i de fall det önskas pris per tillfälle.
  • Aktuellt drivmedelstillägg tillkommer på transporter utom lokal zon. För information om detta, se sidan Drivmedelstillägget
  • Trängselskatt tillkommer inom tullzoner med SEK 40 per order. I övrigt reserverar sig MTAB för avgifter, skatter m.m. utöver vår kontroll.
  • Betalningsvillkor är 30 dagar. Därefter tillkommer lagstadgad dröjsmålsränta.
  • Om inte annat angivits, är priser angivna i SEK exklusive mervärdesskatt
  • MTAB tillämpar NSAB2000 som ansvarsbestämmelser, vilka bland annat begränsar MTAB:s ansvar och reglerar eventuella skador i enlighet med lagen om inrikes vägtransport. Uppdragsgivaren är ansvarig för att vidmakthålla varuförsäkring för transporter och mellanlagring.

Mer om NSAB 2000 finns att läsa här: NSAB2000

Allmänna villkor lagring

MTAB allmänna bestämmelser lagring