Auktion för en större värld

Moderna Museets satsning “En större värld” vill bygga broar mellan kulturer, med konsten som medium. I syfte att möjliggöra förvärv av verk från avlägsna delar av världen organiserade privata initiativtagare, tillsammans med föreningen Moderna Museets Vänner, en stödaktion i Stockholm.

Läs mer

På äventyr med en jonkälla

Från Laboratori Nazionali del Sud i Catania, Italien, transporterade vi jonkällan 2 500 kilometer till dess nya hem: forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC i Lund, Sverige. Ett uppdrag som krävde noggrann detaljplanering och ett stort fokus på säkerhet i alla led.

Läs mer