MTAB förstärker inom turnétransporter

Världsturnéer i egen regi   MTAB fortsätter sin expansion inom turnétransporter genom rekryteringen av Jonas Bengtsson, som projektledare inom framförallt flyg- och sjötransporter inom event och turné hos MTAB.   Jonas kommer senast från Sound Moves (UK) i London, ett av världens ledande företag inom fraktlösningar för all form av nöjesindustri, där han under tre …

Läs mer

Ny modern konstbil

Säkerhet och funktion på högsta internationella nivå I oktober 2013 rullade MTABs två nya konstbilar ut på vägarna. En kommer vara stationerad i Danmark, med Europatrafik som prioritet. Den andra får sin hemvist i Stockholm med norden som arbetsfält. Bilarna har specialutrustats hos ledande påbyggare i Sverige och kan utan tvekan beskrivas som världens mest …

Läs mer

Film: Afrikansk konst i Bergrummet

Den 7 september öppnade  i Stockholm Världskulturmuseernas nya utställning i Bergrummet – Afrikanska mästerverk. Här är en film från uppackningen av konstskatterna från Nigeria som ger en ny bild av Afrikas historia. MTAB fick förtroendet att ansvarar för transport och uppackning av mästerverken. MTABs agent i i Nigeria transporterade lådorna i två olika sändningar från Lagos …

Läs mer