Corona eller COVID-19

Uppdatering med anledningen av spridningen av Corona. MTAB håller öppet som vanligt och all service upprätthålls. Alla våra lager och terminaler håller normala öppettider. Den reguljära transportverksamhet upprätthålls. Vår Europatrafik fortsätter men de långtgående restriktioner som införts på flera håll gör att ledtider kan förlängas och särskilda åtgärder behöva vidtas. Finns det behov av sändningar ber …

Läs mer

Museiservice – en naturlig del av MTAB

I början av 2020 förvärvande MTAB Museiservice AB som ett led i att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud till våra kunder. Museiservice är Nordens ledande leverantör av material för att sköta, bevara och arkivera samlingar av olika slag. Verksamheten kommer fortsätta som innan och utbudet kommer succesivt att utökas och utvecklas efter de behov …

Läs mer

Transport av medicinteknisk demoutrustning

I takt med digitaliseringen letar sig allt mer avancerad teknik ut i samhället. Utrustning som förut var begränsad till sjukhus, finns nu på mottagningar och vårdcentraler runt om i landet. Vi på MTAB märker av detta i form av ett ökat antal transporter och installationer av demoutrustningar. Medicinteknisk utrustning som används för demonstration och utbildning …

Läs mer