Film: Afrikansk konst i Bergrummet

Den 7 september öppnade  i Stockholm Världskulturmuseernas nya utställning i Bergrummet – Afrikanska mästerverk. Här är en film från uppackningen av konstskatterna från Nigeria som ger en ny bild av Afrikas historia.

MTAB fick förtroendet att ansvarar för transport och uppackning av mästerverken. MTABs agent i i Nigeria transporterade lådorna i två olika sändningar från Lagos till Frankfurt med två kurirer på varje sändning. I Frankfurt hämtade MTAB upp sändningarna med två olika lastbilar och följebil för kurirerna och transporterade dem till Bergrummet och packade upp konstverken.