Transport och installation av scenutrustning, Riksteatern Umeå

Transport och installation av scenutrustning. Riksteatern Umeå.