Utstallning, Bergrummet

Packtekniker Mattias Amundin

MTABs packtekniker Mattias Amundin packar upp utställningen vid ankomst till bergrummet.