Staden vid Sidenvägen

MTABs packtekniker Mattias Amundin packar upp utställningen vid ankomst till bergrummet

Foto Beatrice Lundborg