säkerhetslager med lagerservice
Lagerservice
MTABs säkerhetslager för konst
Tredjepartslogistik 3pl
Högsäkerhetslager för konst
Lagertjenester
Konstlager i Bromma

Säkerhetslager och lagerservice

Storage & Warehousing

Det är skillnad på att förvara och förvalta. Därför ber du oss förvalta dina föremål när de behöver klimatanpassade lokaler med konstant reglerad temperatur och luftfuktighet samt klass 3 säkrade säkerhetslager som bevakas dygnet runt.

Storlek eller antal bestämmer du, vi ger dig Sveriges säkraste 3pl lagerlösningar

Fine art

Våra konstlager är konstruerade för att möta alla krav på klimat, miljö och säkerhet som du kan ha. Utöver lagerhållning löser vi även skyddsemballering, fotografering, katalogisering, konditionsrapport, konservatortjänster och försäkringshantering.

High tech

Behöver du hjälp med förkonfigurering innan leverans eller kanske certifierad rengöring med dokumentation av din tekniska apparatur har vi över 27 000 m2 lagerytor och kvalificerad personal runtom i Norden till förfogande.