Mer lageryta för MTABs kunder: Nybyggt i Oslo

MaxEmanuelson_AX_2572-EditMaxEmanuelson_AX_2280-EditMaxEmanuelson_AX_2600-EditMaxEmanuelson_AX_2670-EditMaxEmanuelson_AX_2731-EditMaxEmanuelson_AX_2322-EditMaxEmanuelson_AX_2544-EditMaxEmanuelson_AX_2520-EditMaxEmanuelson_AX_2805-Edit


Det 800 m2 stora nybyggda säkerhetslagret betecknas som ett av Nordens bästa lager för allt av högt värde, berättar Country Manager Martin Michalsen. I lagret hålls konstant en temperatur på +20 grader C, med en felmarginal på plus/minus 5% inom 24 timmar.

Lagret har även larmsystem för brand och inbrott samt kameraövervakning, vattenavkänning och tillträdeskontrollsystem. MTAB har lagerytor på över 28 000 m2 över hela Norden.