Här kommer det inom kort publiceras resultat på vår kundnöjdhetsundersökning.