Förenklad pakethantering

MTAB, KEBAMTAB, KEBAMTAB, KEBA

MTAB monterar och driftsätter just nu ett antal automater för paketutlämning i Norden på uppdrag av tillverkaren KEBA. Handel på nätet ökar stadigt och köerna på platserna för utlämning är ofta långa. Automaterna ska förenkla hanteringen av paket.