Auktion för en större värld

Moderna Museets satsning “En större värld” vill bygga broar mellan kulturer, med konsten som medium. I syfte att möjliggöra förvärv av verk från avlägsna delar av världen organiserade privata initiativtagare, tillsammans med föreningen Moderna Museets Vänner, en stödaktion i Stockholm.

Läs mer

Spårvägsmuseet rullar vidare

Inom Spårvägsmuseets väggar i Söderhallarna bor ett 70-tal vagnar och fordon och tillsammans berättar de historien om Stockholms utveckling som sträcker sig från 1600-talet fram till idag. Nu är det dags för Spårvägsmuseet att rulla vidare – och vi hjälper dem på vägen.

Läs mer