Ultraljud till Sös

Följ med Viktor Källström och Magnus Lundin, från MTAB, när de levererar ett Siemens ultraljudssystem till fysiologiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm.