MTAB:s miljöarbete

Global Compact

Ett viktigt steg i MTABs miljöarbete är att man har anslutit sig till FN programmet Global Compact som utöver rena miljöfrågor behandlar mänskliga rättigheter. MTAB ingår i kategorin Industrial Transportation.

Global Compact lanserades av Kofi Annan för ca fem år sedan för att främja ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Idag är hundratals företag från alla delar av världen engagerade i Global Compact.

Miljöprinciperna i Global Compact:

  • Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem
  • Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
  • Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik