Världens mest moderna konstbil

Att transportera och hantera värdefull konst ställer allt högre krav på både kompetens och teknisk utrustning. Världens ledande museer nöjer sig inte med mindre än fullt utrustade transportfordon där temperatur- och klimatförhållanden kan justeras till önskvärda nivåer.

MTABs modernaste konstransportbil är fulladdad med nya tekniska lösningar och designad för att få plats med både två kurirer samt extra stora konstföremål, då bilen invändigt är tre meter hög.

Bilen är byggd för att kunna hålla ett konstant inomhusklimat, oberoende av vädret utanför. Luftfuktighet och temperatur kan ställas in efter kundernas krav med hjälp av fyra klimatzoner och med fem termostatgivare som styr temperaturen.

Föraren och kurirerna kan från förarhytten på en display följa förhållanden i de olika zonerna. Man kan fjärravläsa nivåerna från MTABs huvudkontor i Bromma. Bilen är utrustad med två värmeaggregat och två avfuktare samt nio fläktar i taket som fördelar temperatur och luften i lastutrymmet.

Högsta säkerhet

Väggarna i bilen är förstärkta med plåt och MTAB har låtit installera dubbla låssystem, där kuriren har en egen nyckel. Dessutom finns GPS-positioneringssystem och geofencing där färdvägen är inläst i förväg och eventuella avvikelser från rutten larmas till säkerhetsföretag och i förekommande fall polis. Där finns också sedvanligt överfallslarm.

Fakta

  • Baklyft som är 2,6 meter lång för att hantera stora konstföremål säkert.
  • Dörren har dubbla låssystem med säkerhetslås, varav ett styrs från förarhytten.
  • Två separata kraftkällor för klimatanläggningen.
  • Klimatanläggningen styrs och övervakas via en dator i förarhytten.
  • I förarhytten finns det två platser för medföljande kurirer