Kurirkurser på MTAB

Publicerad 2008

MTAB arrangerar kurser för kurirer som reser med föremål från svenska museer. Kursen riktar sig mot museer som har inlånings- och utlåningsverksamhet till och från Sverige.

I kursen ingår: kontraktsskrivande, förpackning och typ av föremål, transportsätt, kurirens uppgift och förberedelser inför resa.

Vi ställde några frågor till Mari-Louise Franzén, 1:e antikvarie och biträdande enhetschef på Historiska museet och som ansvarar för museets låneverksamhet:

Vilka är Historiska museets kriterier för att kurirer ska följa med transporter?
– Kammarkollegiet och Kulturrådet ställer ut normer och rekommendationer för utlåningsverksamheten, som vi följer. Vi har samråd mellan antikvarier, konservatorer och vår säkerhetsansvarige kring varje utlån. Antalet kurirer bedöms utifrån föremålens kulturhistoriska värde och hur omfattande lånet är.

Vilka hos er är kurirer?
– Vi har två yrkesgrupper som är kurirer, antikvarier och konservatorer, både måleri på trä och arkeologisk konservator. Vem som åker med de utlånade föremålen varierar från varje fall till fall beroende på föremålens skick. Ofta åker antikvarien med utlånet från oss och sedan är det en konservator som är med när föremålen packas och transporteras hem.

Vad är kurirens viktigaste uppgift?
– Det är ett mycket ansvarsfullt jobb där man följer föremålen från dörr till dörr och där man har ständig kontakt med transportföretaget och dess agenter i de olika länderna. Det gäller att vara flexibel och hitta lösningar under resans gång om det dyker upp problem.

Har ni några egna utbildningar för kurirer?
Det finns inga särskilda kurser eller utbildningar, utan i början får man följa med erfarna kurirer som extrakurir. Det är som en form av traineeutbildning. Vi uppdaterar oss dessutom kontinuerligt på handläggarmöten och tar del av de policys som bland annat ICOM, International Councils of Museums, ger ut.

Vilka är dina kommentarer kring MTABs kurs?
– Det är ett bra sätt att både öka förståelsen och kunskapen oss emellan, framförallt för våra nyanställda. Dessutom är det alltid bra att personligen träffa de handläggare på MTAB som vi har tät kontakt med per telefon och diskutera igenom våra rutiner. Vi blev också uppdaterade på förändringar i bland annat reglementet för flygtransporter och kriterierna för trämaterial i lådorna som vi fraktar museiföremålen i.