Kritisk flytt av datacenter

Våren 2011 flyttade affärssystemföretaget Lawsons hela sitt affärskritiska datacenter i Sverige. 500 servrar transporterades vid nio olika tillfällen från lokalen i Danderyd till en nytt datacenter på hemlig plats.

Lawson är ett amerikanskt affärssystemsföretag med fokus på kunder inom tillverkande industri och distributionsintensiva branscher. Bolaget har haft en relativt stor verksamhet i Sverige sedan 2006, då man köpte det svenska affärssystemföretaget Intentia.
När huvudkontoret i Stockholm planerades flytta från Danderyd till Kista, vidtog förberedelserna för flytten av det omfattande datacentret, ett av Lawsons fyra datacenter globalt. Eva Anderberg, utsågs till delprojektledare för transportdelen.
– Vi bildade olika styr- och arbetsgrupper och hade täta möten där vi drog upp projektplaner och gjorde tidplaner som timme för timme reglerade vad som skulle flyttas och när.
Eva var också ansvarig för upphandlingen av transportföretag som skulle kunna hantera den känsliga flytten, med affärskritisk hårdvara.
– Mitt val föll på MTAB, dels för att vi hade tidigare positiva erfarenheter av MTAB, dels då jag uppmärksammat deras kompetens att hantera och transportera värdefulla och ömtåliga konstföremål i samband med att Terrakottaarmén från Kina visades i Stockholm.

Sambandscentral
Från en ”sambandscentral” ledde Evas grupp flytten. Upp emot 20 personer var inbegripna i planeringen och man hade flugit in kollegor från Lawsons övriga kontor världen runt som skulle bidra med kunskap till den unika flytten. Väggarna i rummet var fyllda med post-it lappar som visade de olika momenten i flytten.
– Ingen av oss hade varit med om en så omfattande flytt av servrar, berättar Eva. Det var oerhört kritiskt då både våra kunder samt vår egen utvecklingsavdelning är beroende av ständig uppkoppling mot datacentret.
Själva flytten delades upp i nio olika omgångar, där man blandade servrar med kritiska och mindre kritiska system i bilarna som körde.
– Vi arbetade kvällar och helger för att minimera tiden då vissa servrar låg nere, beroende på var i världen användarna var på arbetet.

Kritiskt med för höga rack
När de första kritiska dataracken som väger 500-700 kg skulle transporteras ner från datacentralen till bilarna, visade det sig att de var 0,5 cm för höga för att gå in i hissen.
– Då var goda råd dyra, minns Eva. Vi funderade nog igenom de flesta olika alternativ vi kunde tänka oss.
MTABs projektledare Johannes Fors tog då kontakt med tillverkarna av racken för att säkerställa att det skulle gå att fälla ner dem och transportera dem liggande i hissarna.
Det var ett nervöst ögonblick när killarna sakta men säkert lade dem ner, säger Eva. Men jag behövde inte vara orolig, de behandlade de tunga racken som en liten baby, med filtar och skyddsplast. Det var verkligen imponerande och vi kunde pusta ut.
När en bil var färdigpackad gick den iväg till nya datacentret och när den var framme gavs klartecken att nästa bil kunde gå.
– Vi ville inte ha mer än en bil i trafiken åt gången för att minimera riskerna, säger Eva som under transportperioderna hade direktkontakt med MTABs arbetsledare Sven Steinus som var närvarande hela tiden. Vi hade ett riktigt bra samarbete med MTAB, från första planeringsmötet till att sista delen var på plats. Och inte någonting skadades. Men framförallt är jag stolt över att vi själva gjorde en j-kla bra planering.

 

Eva Anderberg var ansvarig för upphandling av transportföretag när  Lawson Software flyttade sin omfattande datahall.

Lawson Software levererar affärssystem och tillhandahåller tjänster och programvaror. Lawson har 4 000 kunder i 40 länder och har sitt huvudkontor stationerat i St Paul i Minnesota i USA.