Kontantmaskiner till bankerna

Nya sedelhanteringsmaskiner ser till att kontanterna stannar på bankkontoret och återanvänds. De senaste åren har Gunnebo Bank levererat ett hundratal maskiner, med MTABs hjälp.

De nya sedelhanteringsmaskinerna som har installerats ska bland annat minimera risker för rån och få en effektivare kontanthantering. Då rånrisken är störst vid transporter av kontanter vill bankerna att så stor del som möjligt av kontanterna cirkulerar inom kontoret.

– Tidigare hade bankerna två kassor, en för insättning och en för utbetalning, vilket gjorde kontantmängden onödigt stor, berättar Håkan Nordin på Gunnebo Bank, som är Key Account manager och övergripande kundansvarig för SEB och Handelsbanken.
Vi har haft generella avtal med bankkontoren där de förberedde kontoren och framförallt bankdiskarna inför installationen, berättar Håkan.

Installation på plats

Att installera de nya sedelhanteringsmaskinerna på flera hundra bankkontor har varit ett stort arbete, enligt Håkan. Gunnebo Bank har haft totalansvaret och hanterat administration och logistik med hjälp av bland annat MTAB.

Vi har anlitat MTAB som hämtat maskinerna, som i grunden är ett stort och tungt värdeskåp, hos tillverkaren, transporterat till bankerna och installerat på plats.
Innan Gunnebo Banks tekniker driftsatte maskinen hade MTAB också bultat fast skåpen i golvet.

MTAB tog också tillbaka de gamla sedelsystemen och värdeskåpen från kontoren och har miljödeponerat dem.

– Vi måste anlita experter för transporter och installationer, det är så pass tunga och komplicerade maskiner att hantera, fortsätter Håkan. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med MTAB som har fungerat mycket bra, vi har haft en öppen och konstruktiv dialog under hela projektet.

MTAB tog tillbaka de gamla sedelsystemen och värdeskåpen från kontoren och miljödeponerade dem.

Håkan Nordin är Key account manager på Gunnebo Bank som installerat flera hundra nya sedelhanteringsmaskiner till svenska bankkontor de senaste åren.

Fakta Gunnebo

Gunnebo har många lösningar för effektiv kontanthantering. Förutom backofficeutrustning, levererar företaget ett brett utbud av självbetjäningssystem för insättning och uttag av sedlar och mynt. Gunnebokoncernen har 6 200 anställda i 25 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och omsätter drygt 7 miljarder kronor.

Behöver du hjälp med flytt av kontantmaskiner eller kassaskåp? Kontakta oss.