Flytt av Vin & Spritmuseet

12 400 föremål har arkiverats när Vin & Sprithistoriska museet bytte namn och flyttade till Djurgården. Föremålen har transporterats till Värmland för lagring och vinet har försvunnit ur museets namn, som numera heter Spritmuseum.

Den 31 maj 2011 stängde Vin & Sprithistoriska Museet sina lokaler vid Dalagatan i Stockholm. Då hade nerpackningen av arkiv och museisamlingen redan inletts. Under hela sommaren pågick nerpackning och transport av i stort sett hela museet, både föremålen och en del interiörer packades ner och transporterades till speciella bergrum i Karlskoga.
– Vi har skeppat iväg 19 stora trailersläp med föremål, säger Marcus Havljung, som var projektledare på MTAB för flytten. Det var allt från flaskor med punsch till stora industriföremål som packades ner och skickades iväg.

Det mest komplicerade i flytten, enligt Marcus, var demonteringen av de större industriföremålen.
– Det var också flera rum på museet som var platsbyggda och där det inte fanns beskrivningar kvar, säger han. Då tog demonteringen lite längre tid.

Eva Lenneman, som är intendent med ansvar för museets samlingar har tillsammans med kollegan Anna Oswaldson arbetat med föremålsflytten till Karlskoga, där man härbärgerar 850 kvadratmeter. Flytten var väl förberedd från museets sida och alla föremål var registrerade i föremålsdatabasen. Alla föremål har också ett specifikt inventarienummer och en specifik hyllplacering. På så sätt var det lätt att packa upp föremålen på motsvarande hyllplacering i det nya magasinet.

”Då vi är få anställda på museet så var det viktigt att MTAB tog ett helhetsgrepp på projektet och ansvarade för all nerpackning, transport och uppackning”

Den sista augusti var de sista föremålen på plats i Karlskoga och registrerade i databasen.
– Det har känts tryggt och det har fungerat bra under hela flyttprocessen, säger Eva.